Aktuálne informácie a oznamy

Úspešne zvládnutá certifikácia v NCZI

Úspešne zvládnutá certifikácia je dokladom toho, že program SystemOmega spĺňa všetky štandardy a certifikačné štandardy eZdravia.

Úspešne zvládnutá certifikácia v poisťovni Dôvera

Úspešne zvládnutá certifikácia je dokladom toho, že program SystemOmega spĺňa všetky štandardy a certifikačné štandardy eZdravia.

Úspešne zvládnutá certifikácia v poisťovni VšZP a Union

Úspešne zvládnutá certifikácia je dokladom toho, že program SystemOmega spĺňa všetky štandardy a certifikačné štandardy eZdravia.

O SystémOmega


SystémOmega ako ERP (enterprise resource planning) je ambulantný softvérový informačný systém, zameraný na zlepšenie operačnej efektívnosti s cieľom zlepšiť rozhodovanie o starostlivosti o prijímateľov zdravotníckej starostlivosti, zlepšiť diagnostiku a bezpečnosť. Používatelia môžu využívať množstvo funkcií, ktoré zjednodušujú operácie - vrátane počítacieho cyklu zásob, manažérskych panelov a samoobslužných funkcií ľudských zdrojov pre manažérov i zamestnancov. Recenzie často uvádzajú ako hlavný plus jeho jednoduchosť použitia, multiplatformové riešenie a pracovné prostredie šité na mieru.

SystémOmega je založená na webovom rozhraní, ktoré dovoľuje súčasne interným pracovníkom a externým zdrojom (dodávatelia, zákazníci), pristupovať v reálnom čase k dátam, uloženým v systéme. Pozostáva zo softvérových modulov, ktoré komunikujú na lokálnej sieti (LAN). Modulový princíp dovoľuje pridať alebo rekonfigurovať moduly podľa priani zákazníka, pričom sa zachováva integrita dát v rámci jednej zdieľanej databázy, ktorá je centralizovaná.

PLÁNOVACÍ MODUL


Rezervácia v ambulancií

Rezervačný portál

Rezervačný portál predstavuje flexibilné riešenie pri získaní informácií a výbere termínu na žiadanom pracovisku špecializácie lekára.

VYVOLÁVACÍ MODUL


Ambulancie

Terminál

Terminál poskytuje komfortný prehľad termínov pre ambulancie, pri tom zachováva maximálnu anonymitu prijímateľa zdravotníckej starostlivosti. Ďalšími inováciami je určenie poradia podľa závažnosti ich zdravotného stavu, zobrazenia odhadovaných časov a možnosť ich sledovania na mobilných zariadeniach.

ROZŠIROVACIE MODULY


DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) je štandard pre zobrazovanie, distribúciu, skladovanie a tlač medicínskych dát nasnímaných snímacími metódami ako sú CT, MRI alebo ultrazvuk.

Kiosk

Promo ukážka

Manažovanie zdrojov inštitúcie a lepšie plánovanie zdrojov